Riksstyrelseprotokoll 8 från 2020-02-27 ligger nu under ladda ner

Riksstyrelseprotokoll 8 från 2020-02-27 ligger nu under ladda ner

Ordföranden delar ut hederssköld till vice Ordförande Per-David Wennberg som även justerade det senaste Riksstyrelseprotokollet.
Ordföranden delar ut hederssköld till vice Ordförande Per-David Wennberg som även justerade det senaste Riksstyrelseprotokollet.