Riksstyrelseprotokoll nr 20 samt konstituerande Riksstyrelseprotokoll ligger nu under ladda ner

Riksstyrelseprotokoll nr 20 samt konstituerande Riksstyrelseprotokoll ligger nu under ladda ner

Nu ligger riksstyrelseprotokoll nr 20 samt styrelseprotokollet för det konstituerande riksstyrelsemötet under ladda ner men återfinns även nedan som pdf-filer.

Vaccinationskontroll av delegaterna vid Riksstämman 2021-09-17--19
Vaccinationskontroll av delegaterna vid Riksstämman 2021-09-17--19
Filer: