Riksstyrelseprotokoll nr 25 och 26 samt reserapport från styrelseresan ligger nu under ladda ner

Riksstyrelseprotokoll nr 25 och 26 samt reserapport från styrelseresan ligger nu under ladda ner

Under ladda ner finns nu de två senaste protokollen från riksstyrelessammanträdena samt rapprten från riksstyrelseresan till Bosnien-Hercegovina.

Sarajevo idag. Under Bosnienkriget var Sarajevo ockuperat och stora delar av staden sönderbombades.
Sarajevo idag. Under Bosnienkriget var Sarajevo ockuperat och stora delar av staden sönderbombades.