Trafikverkets övning Vattensalamander

Trafikverkets övning Vattensalamander

BANDVAGNSFÖRARE i TRAFIKVERKSPOOLEN!
Välkommen att söka för att delta i Trafikverkets övning Vattensalamander som genomförs under två tillfällen vecka 20 2019, Lördgen den 11 maj, kl 12.00 till tisdag den 14 maj kl 13.00 eller Torsdag den 16  maj kl 12.00 till söndag den 19 maj kl 13.00. Övningen genomförs i Dala-Storsund och kringliggande vattendrag

 

Under övningen kommer bandvagnsbesättningarna bl.a. att träna i förberedelser, körning och säkerhetsåtgärder vid uppdrag som har koppling till vattendrag och sjöar inklusive hantering av materiel som kan användas vid sådana uppdrag, t.ex översvämmningsbarriärer.

 

Ingår du i Trafikverkets bandvagnspool, innehar giltigt förarbevis och har genomfört minst tre bandvagnskurser ( grund barmark, grund snö och avancerad alt. rep.kurs) så lämna din intresseanmälan till Kristian på kansliet senast på fredag den 5 april. Ja vi vet  - det är snabba ryck.