Underlag till Riksstämman 2019 ligger på Ladda ner

Underlag till Riksstämman 2019 ligger på Ladda ner

Planeringen inför Riksstämman på hotell Skogshöjd i Södertälje är nu i det närmaste klar. Program och allt underlag är dels utskickat till samtliga delegater men finns också upplagt under ladda ner. Där kan man konstatera att en av talarna är vår Försvarsminister Peter Hultqvist. Det ska bli mycket spännande att höra vad han och övriga talare har för uppfattning om utvecklingen av Sveriges Totalförsvar och hur man anser att Frivilliga Försvarsorganisationer i allmänhet och FAK i synnerhet kommer i i bilden. 

 

Vi ser fram emot Riksstämman som startar om en dryg månad!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC

Intresserade lyssnar på vad Riksstämman 2019 kommer att innehålla
Intresserade lyssnar på vad Riksstämman 2019 kommer att innehålla