Uppdaterat Ledningsunderlag finns nu under Ladda ner

Uppdaterat Ledningsunderlag finns nu under Ladda ner

Nu ligger 2018 års kontaktadresser för FAK:s Riks- och Kårledningar under "ladda ner" - "Trycksaker" - ledningen 2018-04-16. Uppdateringarna är genomförda efter resp Kårs Årsmöte och skall därför vara aktuella.

Det går också att hitta dokumentet till höger på startsidan som en snabblänk.

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC