Vad gäller för covid-19 restriktioner vid verksamhet inom FAK

Vad gäller för covid-19 restriktioner vid verksamhet inom FAK

FAK har sedan Pandemin startade hanterat all verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens rekomendationer. Efterhand som alla haft möjlighet att vaccinera sig gäller därför sedan den 1 december 2021 följande:

Åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

FAK följer regeringens och Folkhälsomyndighetens åtgärder för att begränsa spridning av covid-19.

 

För att delta på FAK utbildningar och övrig verksamhet krävs E-hälsomyndighetens covidbevis som ska uppvisas i samband med ankomst till av FAK anordnad verksamhet innan man sammanträffar med övriga deltagare.

 

Om man har influensaliknande symtom ska man avstå från att delta.

 

På våra kurser uppmanas alla att ta eget ansvar att förhindra smittspridning, tex genom att hålla avstånd, god handhygien samt omedelbart anmäla om man känner av influensaliknande symtom.

Kursledningar skall särskilt planera utifrån detta så att utbildningar kan genomföras så smittsäkert som möjligt. Utrustning för testning ska finnas på kursplatsen.

 

Individer som inte är fullvaccinerade (2 doser) får tills vidare avstå från kurser eller annan verksamhet inom FAK. Detta gäller även instruktörer.

FAK förutsätter att alla som erbjuds vaccin ska vaccinera sig, om inte för sin egen säkerhet, så för samhällets.

 

Dessa åtgärder gäller tills vidare.

 

Rikskårchefen

FAK