Vår största medlemsinformationssatsning någonsin! Välkommen!

Vår största medlemsinformationssatsning någonsin! Välkommen!

Under 2018 intensifierade Frivilliga Automobilkåren sina utvecklingsinsatser. Allt för att på bästa sätt bygga en robust organisation som kan möta den ökande efterfrågan av våra tjänster.
Under våren 2019 genomfördes också en större medlemsinventering för att vi på central och lokal nivå skall få en bättre bild av vilka våra medlemmar är och vad de förväntar sig av sitt medlemskap.
Nu tar vi nästa steg!

 

På 11 orter i Sverige kommer vi under hösten och vintern 2019 att genomföra en utvecklande workshop och utbildning där vi vill bjuda in dig som medlem att delta. Du är viktig och kan påverka framtiden! Vi kommer också att ge dig en uppdatering på vad som händer i uppbyggnaden av Totalförsvaret och vilken roll FAK har i detta.

Hitta din ort och mer information här.