Vi är nyfikna på dig som är medlem. Fyll i enkäten!

Vi är nyfikna på dig som är medlem. Fyll i enkäten!

Frivilliga Automobilkåren är nu inne i ett starkt utvecklingsarbete både när det gäller vårt medlemsengagemang och de uppdrag som förväntas öka från myndigheter och andra viktiga aktörer inom krisberedskap och totalförsvar.

Därför gör vi nu den mest omfattande medlemsinventeringen i organisationens historia och din medverkan är viktig. Fyll i vår medlemsenkät på länken så att vi får veta mer om vem du är, vad du har för spännande kompetenser och vad du vill att FAK ska bidra till i ditt liv. Det tar inte mer än 5 minuter att svara på frågorna.

Vi har över 3000 medlemmar. Vem är du och vilken kompetens har du?
Vi har över 3000 medlemmar. Vem är du och vilken kompetens har du?

Enkäten är inte anonym eftersom vi vill passa på att stämma av dina kontaktuppgifter och säkerställa så att all information är korrekt.

Vill du ge ANONYM information så finns det en speciell länk som du också kan klicka på. Den ersätter alltså inte den vanliga enkäten utan är ett tillägg som du kan nyttja om du själv vill. Systemet vi använder oss av är GDPR-säkrat och endast en person inom FAK kan läsa enkätsvaren. Så snart all information i form av uppdaterade kontaktuppgifter och statistik är uttaget ur systemet raderas alla uppgifter kopplade till enkäten.

Om du inte har betalat medlemsavgiften än så gör gärna det. Uppgifter om inbetalning finns här på hemsidan om du går in på din kår. Glöm inte att skriva vem du är som betalar. Oavsett om du vill vara en aktiv eller passiv medlem är ditt stöd ovärderligt. Ju fler medlemmar vi är, ju mer resurser får vi att hjälpa samhället i kris.