Vi är nyfikna på dig som är medlem. Enkäten är nu stängd.

Vi är nyfikna på dig som är medlem. Enkäten är nu stängd.

Frivilliga Automobilkåren är nu inne i ett starkt utvecklingsarbete både när det gäller vårt medlemsengagemang och de uppdrag som förväntas öka från myndigheter och andra viktiga aktörer inom krisberedskap och totalförsvar. Vi har nu genomfört en stor medlemsinventering och du kan läsa mer om resultatet här på hemsidan framöver.

 

Vi har över 3000 medlemmar. Vem är du och vilken kompetens har du?
Vi har över 3000 medlemmar. Vem är du och vilken kompetens har du?