Kanslinytt

Riksstyrelseprotokoll från den 6 december ligger nu under ladda ner.

Vår kommunikatör Elise Slotte (Pavicic) har valt att lämna sina uppdrag i FAK. Vi tackar henne för den tid och kraft hon lagt ner för FAK där hon verkligen gjort skillnad.

 

En del verksamhet kommer självklart att påverkas av denna personalreducering.

 

När det gäller Workshoparna i Östersund, Umeå, Örebro, Gävle och Skellefteå kommer dessa att genomföras som planerat.

 

När det gäller Webbshoppen kommer Anders Persson, Kårchef i FAK-Malmö (fak.malmo@hotmail.se ) att ta hand om utvecklingen i samarbete med Kårchefen i Blekinge, Jonas Bärnheim.

 

När det gäller medlemsfrågor så kontakta i första hand din Kårchef och i andra hand respektive Kårinspiratör enligt nedan.

FAK - Malmö -Lund – Helsingborg – Hässleholm : Anders Persson fak.malmo@hotmail.se

FAK- Halland – Kronoberg – Jönköping – Östergötland : Jan-Eric Malmin janericmalmin@gmail.com

FAK – Blekinge – Kalmar : Jonas Bärnheim jonas.barnheim@gmail.com

FAK – Skaraborg – Borås – Norra Älvsborg – Göteborg : Johan Lindberg  johanrlindberg@gmail.com

FAK - Södermanland – Västmanland – Stockholm/Uppsala : Kristian Reinoso kristian.reinoso@fak.se

FAK - Värmland – Örebro - Dalarna : Tomas Vistensjö info@lorensbergsel.se

FAK -  Gävle – Umeå : Per-David Wennberg info@pdwennberg.se

FAK - Jämtland – Skellefteå : Ordinarie Kårchefer

 

När det gäller webbsidans utveckling och synpunkter så hänvisas till Kristian Reinoso på Riks Kansli.

 

Månadsbreven kommer tills vidare att ligga nere intill dess vi hittar en redaktör för dessa.

 

Självklart kan ni kontakta Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson och Kansli/utbildningschefen Kristian Reinoso också men för att få en rimlig arbetssituation så är en fördelning av arbetsuppgifterna som ovan beskrivits lämplig. 

 

Vi har påbörjat rekrytering av ny kommunikatör och även en utbildningshandläggare för att möta alla de arbetsuppgifter som kommer Rikskansliet till del. Det är självklart positivt att det nya Totalförsvaret involverar de Frivilliga Försvarorganisationerna i allmänhet och FAK i synnerhet men det kräver som sagt en justering av arbetssituationen. 

 

Jag vill också passa på att önska alla FAK:are en God Jul och Ett Gott Nytt År!! Det har varit ännu ett år i utvecklingens tecken och ni medlemmar har gjort ett fantastiskt jobb inom FAK.

Låt 2020 bli lika framgångsrikt och även gå i övingens tecken med TFÖ 2020 som grund. 

 

Curt-Ove Jakobsson

Rikskårchef

Nu ligger protokollen från Riksstämman 2019, Riksstyrelsesamanträdet 2019-09-27 och det konstituerande Riksstyrelsesammanträdet under ladda ner. Dessutom hittar ni sammanträdestider för Rikskårstyrelsens sammanträden 2019-2021 i anslutning till styrelseprotokollet 2019-09-27.

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, hälsade alla välkomna till Södertälje och Scandic Skogshöjd.

Helgen inleddes med att Rikskårstyrelsen genomförde styrelsemöte där man bl a gick igenom Riksstämman. Förutom detta så behandlades anmälningar till kurser och kårernas kontakt med sina medlemmar. Dessa två delar av FAK:s verksamhet är helt avgörande för en positiv utveckling av vår organisation.

 

 

Intresserade lyssnar på vad Riksstämman 2019 kommer att innehålla

Planeringen inför Riksstämman på hotell Skogshöjd i Södertälje är nu i det närmaste klar. Program och allt underlag är dels utskickat till samtliga delegater men finns också upplagt under ladda ner. Där kan man konstatera att en av talarna är vår Försvarsminister Peter Hultqvist. Det ska bli mycket spännande att höra vad han och övriga talare har för uppfattning om utvecklingen av Sveriges Totalförsvar och hur man anser att Frivilliga Försvarsorganisationer i allmänhet och FAK i synnerhet kommer i i bilden. 

 

Vi ser fram emot Riksstämman som startar om en dryg månad!

 

Curt-Ove Jakobsson

RKC