Kanslinytt

Just nu får ni medlemmar mail och sms från Elise. Hon jobbar för FAK med utveckling och kommunikation. Bl a ansvarar hon för den enkät som nu genomförs. Hon är även sekreterare i FAK Borås. Så blir ni kontaktade av henne så kan ni vara trygga med att det inte är något skumt.

Ha en härlig dag!

Namnklämmor finns nu att beställa i profilshoppen.

Nya snygga och enhetliga namnklämmor finns nu tillgängliga att beställa i profilshoppen.

Vi har över 3000 medlemmar. Vem är du och vilken kompetens har du?

Frivilliga Automobilkåren är nu inne i ett starkt utvecklingsarbete både när det gäller vårt medlemsengagemang och de uppdrag som förväntas öka från myndigheter och andra viktiga aktörer inom krisberedskap och totalförsvar.

Därför gör vi nu den mest omfattande medlemsinventeringen i organisationens historia och din medverkan är viktig. Fyll i vår medlemsenkät på länken så att vi får veta mer om vem du är, vad du har för spännande kompetenser och vad du vill att FAK ska bidra till i ditt liv. Det tar inte mer än 5 minuter att svara på frågorna.

Riksstyrelsemötet genomfördes i samband med Kårchefsrådet i Jönköping där paneldebatter och livliga diskussioner avlöste varandra.
Engagerade deltagare lyssnar intensivt!

Helgen den 16-17 februari genomfördes FAK:s Kårchefsråd 2019. En inspirerande samling kårchefer och övriga kårstyrelsemedlemmar samlades i Jönköping för att komma med förslag och åtgärder på framtida verksamhet inom FAK. Ett antal föredrag lade en perfekt grund för diskussionerna. Bl a förmedlade Avdelningschefen Stefan Hallén hur Försvarsmakten utveckals i allmänhet och hur samarbetet med de Frivilliga Försvarsorganisationerna fungerar. Att Försvarsmaktens ansvariga för frivilligverksamheten flyttar in i Ledningsstaben kommer att stärka hela funktionen. 

Vidare berättade FOS ordförande Malin Dreifaldt hur det civila försvaret byggs upp inom ramen för Totalförsvaret. Hon beskrev också den kommande Totalförsvarsövningen som genomförs under 2020 och var FAK och övriga Frivilliga Försvarsorgansationer kan medverka.

I övrigt ledde Rikskårchefen Curt-Ove Jakobsson, Kommunikationsansvariga Elise Pavicic samt Utbildningschefen Kristian Reinoso övriga genomgångar som finns redovisade i ett separat dokument. Både mötesanteckningar och redovisade presentationer finns att hämta under "Ladda ner".

 

C-O Jakobsson

RKC