Kanslinytt

Nyhetsbrevet för september är nu utskickat!

Har du inte fått nyhetsbrevet så kan det bero på följande:

x Du har ingen e-postadress angiven i vårt medlemsregister

x Din adress är felaktig i registret

x Din e-postlåda är full

x Din e-postleverantör klassar våra utskick som skräp/spam

 

Kontakt din kår för att lösa det så du inte missar några viktiga utskick!

September är här och hösten flyttar in

Nu har vi skickat ut september månads nyhetsbrev till alla medlemmar. Har ni inte fått det? Ändra er e-mailadress hos er kårledning! Ni kan också läsa det här eller under ladda ner!

ÖB och GD MSB öppnar Totalförsvarsdagen i Malmö

Sommaren närmar sitt slut och ett utmanande arbete ligger framför oss i höst. FAK:s Riksstyrelse har sammanträtt och protokollet finns nu att läsa under ladda ner.

ÖB och GD MSB öppnar Totalförsvarsdagen i Malmö. Läs mer om händelsen i sommarens Nyhetsbrev nedan!

Ett färskt Nyhetsbrev tillverkat av FAK:s nye skribent Per Lunqe är nu utskickat till alla medlemmar i FAK! Detgår även att läsa här!

FAK:s Rikskårchef och vice Rikskårchef tillsammans med Landshövdingen i Stockholm och Generalsekreteraren för Sveriges Veteranförbund!

Ett efterlängtat dokument ligger nu under ladda ner och här på denna sida. Ledningsdokumentet med nya och gamla styrelseledamöter är en viktig del i möjligheten att hålla kontakt kårer emellan och mella Kansliet och kårerna. Det är ett levande dokument som kan komma att förändras efterhand. Läs också igenom så att inget är galet redan nu.

Ledningsdokumentet från 2021 ligger kvar en månad för ev jämnförelse.