FAK Blekinge

I förra årets medlemsenkät framkom det önskemål om att FAK-Blekinge kunde arrangera intressanta studiebesök och det tog vi i styrelsen fasta på och årets första studiebesök genomfördes förra torsdagen 16/1 i stället för traditionella garageträffen.

Ett glatt FAK-gäng som besökte reservkraftverket i västra Blekinge
Ett glatt FAK-gäng som besökte reservkraftverket i västra Blekinge

Det var god uppslutning med 23 medlemmar från både östra och västra Blekinge som fick en grundlig visning och genomgång av reservkraftverket av Daniel som är en av driftsingenjörerna på anläggningen. Stort tack till Daniel och till alla sdom deltog i besöket.

 

/Styrelsen

KÅRNYHETER

  •  
  • 1 av 20
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Blekinge

c/o Peter Garpenbeck (Kassör)
Larum, Glädjeryd
373 35
Fridlevstad
Postgiro: 
Medlemsavgift per år 170:- familjemedlem 80:- och ålderspensionär 120:-
Bankgiro: 
628-1208

Kontaktpersoner

Jonas
Bärnheim
Kårchef
Mobil: 
0708-331262
jonas.barnheim@gmail.com
Rolf
Svensson
Vice kårchef
Telefon: 
0455-52024
Mobil: 
0708-520240
roffe.kettilstorp@gmail.com
Johan
Birath
Sekreterare
Mobil: 
0739-200831
sekreterarefak.k@gmail.com
Peter
Garpenbeck
Kassör
Mobil: 
0708-576488
peter@gladjeryd.se