FAK Blekinge

I samband med torsdagens garageträff så hölls det en genomgång kring kartor, kompasser och orientering.

Kvällen startades med teoretisk genomgång av navigation med kompass, omräkning mellan olika kompasstyper, referenssystem för kartor, skalor och andra tips när det gäller orientering och navigering. Därefter sändes de 10 deltagare ut på en kort tipsrunda där de fick öva på att läsa karta, ta ut riktningar och använda kompassen för att lösa uppgifterna.

 

Bifogat finns det material som deltagarna fick under kursen, samt frågorna från tipsrundan.

 

Ett stort tack till vår medlem Bo Nix som höll i kvällens genomgång.

Det finns planer på att efter sommaren genomföra en omgång till för att fler skall få möjligheten att lära sig och träna denna viktiga kunskapen.

 

 

FAK Blekinge

c/o Peter Simonsson (Kassör)
Hagtornsvägen 3
373 42
Rödeby
Postgiro: 
Medlemsavgift per år 170:- familjemedlem 80:- och ålderspensionär 120:-
Bankgiro: 
628-1208

Kontaktpersoner

Kontakt

Jonas
Bärnheim
Kårchef/ordförande
Mobil: 
0708-331262
Johan
Lindman
vice kårchef/ordförande
Mobil: 
0708-163749
Johan
Birath
sekreterare
Mobil: 
0739-200831
Peter
Simonsson
Kassör
Mobil: 
0709-136993
Anders
Cedergren
Medlems- & utbildningsansvarig
Mobil: 
0722-101404