FAK Blekinge

Frivilliga Automobilkåren i Kronoberg bjuder in oss i FAK-Blekinge att delta i deras medlemsaktivitet lördagen 5 juni. Dagen inleds med ett studiebesök och följs sedan av bilorientering och avslutas med en gemensam måltid.

Samling hos Uråsa Maskinaffär på Finnamyrsvägen 1 Ingelstad (norra utfarten mot Växjö) kl. 08:45.

 

Det kommer finnas möjlighet att prova på maskiner och fordon, det finns också möjlighet att träna på backa. Vi kommer därefter att genomföra en övning i orientering med hjälp av karta.

Vi kommer att avsluta dagen kl. 1545 med lite mat och trevlig samvaro. Ta gärna med din respektive om du vill.

Anmälan, som är bindande, ska ske till:
Bo Persson på tfn 0768-717871 alternativt e-post info.fakg@gmail.com senast söndagen den 30 maj.
 

Deltagare från Blekingekåren som deltar och kör med egen bil lämnar reseräkning till vår kassör Peter Simonsson för ersättning för körda mil. Blankett för reseräkning hittar du under Om FAK/ladda ner här på hemsidan under sektionen "KURSPLANER & MALLAR, PROJEKTREDOVISNING".

 

 

FAK Blekinge

c/o Peter Simonsson (Kassör)
Hagtornsvägen 3
373 42
Rödeby
Postgiro: 
Medlemsavgift per år 170:- familjemedlem 80:- och ålderspensionär 120:-
Bankgiro: 
628-1208

Kontaktpersoner

Kontakt

Jonas
Bärnheim
Kårchef/ordförande
Mobil: 
0708-331262
Johan
Lindman
vice kårchef/ordförande
Mobil: 
070-8163749
Johan
Birath
sekreterare
Mobil: 
073-9200831
Peter
Simonsson
Kassör
Mobil: 
070-9136993
Anders
Cedergren
Medlems- & utbildningsansvarig
Mobil: 
072-2101404