FAK Blekinge

För tredje gången har vi nu genomfört den populära prova-på-helgen bandvagn för kvinnor. Som vid tidigare tillfällen har det varit fler sökande än tillgängliga platser, vilket gör att vi planerar att bjuda in till fler tillfällen framöver.

Elin, Erica, Josefin, Jessica & Emma, deltagare på prova-på-helgen i Karlskrona
Elin, Erica, Josefin, Jessica & Emma, deltagare på prova-på-helgen i Karlskrona

Syftet är med prova-på-helgen är att i en mindre grupp ge tjejerna möjligheten att prestigelöst utan krav få prova på upplevelsen att manövrera en bandvagn i körgård och terräng varvat med teori och praktiska övningar. Förhoppningen är att vi genom detta får in fler kvinnor i vår verksamhet.

 

Efter att ha läst deltagarnas utvärderingar från denna och tidigare helger ser vi en tydlig fördel av att ha en prova-på helg bara för kvinnor. Från utvärderingarna har vi sett att de känner sig mer bekväma och avslappnade, inga situationer känns olustiga i ett sammanhang där man känner sig bekväm och kan ställa vilka frågor man vill.

 

Helgen har varvats med teori och information om FAK och vår verksamhet, civil krisberedskap och praktiska övningar. Stor vikt har lagts på att låta deltagarna få så mycket körtid som möjligt i vagnarna. Genom övningar i körgård och därefter få genomföra körmoment i terrängen, har vi ökat på svårighetsgraden för att utmana dem och se dem lyckas.

Vår målsättning med prova-på-helgen har varit att deltagarna skall:

  • Utmana sig själva
  • Upplevelsebaserad inlärning
  • Fokus på körning som ger mersmak.
  • Få en första information om FAK & krisberedskap.
  • Översikt av lagar & regler
  • Grundläggande tillsyn av bandvagnen
  • Ha roligt & det är prestigelöst

Kurschef, Jonas Bärnheim tillsammans med Fredrik Widebrant, huvudinstruktör och Magnus Johansson som hjälpinstruktör och adjutant har tillsammans lett deltagarna under helgen i de olika momenten.

 

Under helgen har vi mött en grupp intresserade och ambitiösa tjejer. De har presterat på en väldigt hög nivå och tagit sig ann utmaningar med respekt och stor inlevelse. Flera av tjejerna utryckte intresse för att söka sig vidare mot centrala utbildningar och vi hoppas på att få dem som engagerade medlemma i föreningen.

 

En av lokaltidningarnas var med oss under en del av prova-på helgen. De skrev en beskrivande och bra helsidesartikel som går att ta del av på länken nedan.

 

Mycket nöjd kår- och kurschef

 

Jonas Bärnheim

FAK Blekinge

c/o Peter Simonsson (Kassör)
Hagtornsvägen 3
373 42
Rödeby
Postgiro: 
Medlemsavgift per år 170:- familjemedlem 80:- och ålderspensionär 120:-
Bankgiro: 
628-1208

Kontaktpersoner

Kontakt

Jonas
Bärnheim
Kårchef/ordförande
Mobil: 
0708-331262
Johan
Lindman
vice kårchef/ordförande
Mobil: 
070-8163749
Johan
Birath
sekreterare
Mobil: 
073-9200831
Peter
Simonsson
Kassör
Mobil: 
070-9136993
Anders
Cedergren
Medlems- & utbildningsansvarig
Mobil: 
072-2101404