FAK Blekinge

I slutet av november i år genomgick 6 bandvagnsförare motorsågsutbildning i klasserna A, B & V (vedkapning, trädfällning & väghållning) Utbildningen genomfördes under 5 dagar på Skogsstyrelsens kursgård i Gammelstorp norr om Ronneby.

Under kursen fick deltagarna lära sig om lagar, regler och säkerhet som gäller hantering och användning av motorsåg. Teori och diskussioner varvades med praktiska övningar, först på vedbacke för att sedan leda ut i skogen för att fälla våra första träd. Sista dagen av utbildningen ägnades åt teori och praktik hur man tar omhand om träd som fallit över vägar. Alla 6 deltagarna klarade både de teoretiska- och praktiska proven och innehar nu motorsågskörkort i klasserna ABV.

 

Vi hoppas kunna utbilda ytterligare några av våra bandvagnsförare på motorsågskörkort under 2019.

 

/Jonas Bärnheim

Stolt kårchef

 

 

KÅRNYHETER

FAK Blekinge

c/o Peter Larsson (Kassör)
Larum, Glädjeryd
373 35
Fridlevstad
Postgiro: 
Medlemsavgift per år 170:- familjemedlem 80:- och ålderspensionär 120:-
Bankgiro: 
628-1208

Kontaktpersoner

Jonas
Bärnheim
Kårchef
Telefon: 
0455-311922
Mobil: 
0708-331262
jonas.barnheim@gmail.com
Rolf
Svensson
Vice kårchef
Telefon: 
0455-52024
Mobil: 
0708-520240
roffe.kettilstorp@gmail.com
Johan
Birath
Sekreterare
Mobil: 
0739-200831
sekreterarefak.k@gmail.com
Peter
Larsson
Kassör
Telefon: 
Mobil: 
0708-576588
peter@gladjeryd.se