12/3 Förevisning/övning av mobil trygghetspunkt

12/3 Förevisning/övning av mobil trygghetspunkt

Kommande torsdag 12/3 under ledning av Karsten och Magnus kommer det att förevisas hur en mobil trygghetspunkt baserad på sjukvårdstält4 fungerar.

Sjukvårdstält4 som mobil trygghetspunkt
Sjukvårdstält4 som mobil trygghetspunkt

Ni kommer att få se och handgripligen vara med hur trygghetspunkten byggs upp och hur den kan inredas på olika vis beroende på typ av uppdrag. Det kommer också förevisas kringutrustning som ingår i trygghetspunkten, samt hur allt återställs.

 

Samling som vanligt 18.00 vid sidogrinden till Dynapac. 

Övningen med trygghetspunkten genomförs inne i bandvagnsgaraget.

 

Välkommen!

 

/Jonas Bärnheim