Besök av Missing People 20/2

Besök av Missing People 20/2

För att ta fasta på ett av önskemålen om gästföreläsningar, som kom fram i samband med förra årets medlemsenkät  så har vi bjudit in Missing People till bandvagnsgaraget för att berätta om deras verksamhet.

Plats, bandvagnsgaraget på Dynapac i Karlskrona, Industrivägen 2.
Samling vid entrégrinden kl 18:00 för gemensamt insläpp.

 

Välkommen!

 

/Styrelsen