Bränslelogistikuppdraget är nu avslutat

Bränslelogistikuppdraget är nu avslutat

Imponerande vad vi kan åstadkomma i FAK-Blekinge med små medel och med uppfinningsrika medlemmar med en fantastisk inställning att ingenting är omöjligt. Från att på torsdag kväll 26/10 fått en fråga om ett uppdrag som då kändes omöjligt att genomföra till att på söndag eftermiddag 29/10 arbetat fram en lösning och driftsatt den på plats och gjort en första leverans till beställaren! 

SVK003, en av två båtar som FAK-Blekinge stött med bränslelogistik
SVK003, en av två båtar som FAK-Blekinge stött med bränslelogistik

På torsdagkvällen fick jag samtal från en besättningsman på en av Sjövärnskårens (SVK) båtar, som arbetar med oljesaneringen runt färjan Marco Polo utanför Sölvesborg på uppdrag av Kustbevakningen. Han undrade om vi kunde hjälpa dem med drivmedelslogistik till deras båt.


Klart vi ville göra vad vi kan för att hjälpa till vid denna insatsen, men det är mycket att tänka-och ha koll på när det gäller att transportera drivmedel så att det kan ske på ett korrekt och säkert sätt.


Undertecknad tillsammans med David och Ola arbetade tillsammans fram ett drivmedelssläp där FAK-Blekinge vid denna pågående naturkatastrof kan leverera drivmedel till SVKs två båtar på daglig basis, så att den viktiga oljesaneringsinsatsen kan fortlöpa utan avbrott.


En mycket viktig punkt för att vi skulle kunna verkställa uppdraget har varit säkerställandet att vi följer de regelverk som finns för transporter av farligt gods. Här har vi haft stor hjälp via kontaktnätet inom FAK och via egna kontakter.

 

Bränslelogistikuppdraget avslutades igår eftermiddag 4/11.
Ett stort tack till alla inblandade som varit med och bidragit i insatsen och tack till Sjövärnskåren för gott samarbete, tillsammans är vi starka!


Jonas Bärnheim
Glad och stolt kårchef
FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN BLEKINGE
 

KÅRNYHETER