Digital utbildning med jordbruksverket genomförd

Digital utbildning med jordbruksverket genomförd

En första digital utbildning med jordbruksverket har idag 22/10 genomförts där ett stort antal FAK-kårer deltog.

Vi var drygt 100 åhörare spridda över landet till denna digitala utbildning. 

Mycket bra och duktiga föredragshållare från jordbruksverket som informerat om deras organisation, deras uppdrag, olika typer av epizootier (allvarliga smittsamma sjukdomstillstånd som kan smitta mellan djur och mellan djur och människor). 

 

/Jonas Bärnheim

Kårchef FAK-Blekinge

 

 

 

KÅRNYHETER