Första delen av motorsågsutbildning avklarad

Första delen av motorsågsutbildning avklarad

16-18 november genomgick 6 av blekingekårens bandvagnsförare de första 3 av totalt 5 utbildningsdagar för motorsågskörkort i klass A, B och V (vedbacke, trädfällning och röjning av vägar).

Utbildningen genomförs som ett lokalt utbildningsprojekt i Blekingekåren i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen. 

 

Bakgrunden till att vi via eget utbildningsprojekt utbildar bandvagnsförare i att hantera motorsåg är en säkerhetsfråga som vi ser det. Sedan 2014 har många av våra bandvagnsförare deltagit i olika skogsbrandsinsatser och i samband med dem har vi sett att det skulle underlättat om bandvagnsförarna haft tillgång och utbildning i att hantera motorsåg. Dels genom att kunna hjälpa till att röja vägar, men framför allt också ur ett säkerhetsperspektiv att kunna såga undan fallna eller skadade träd för att skapa en säker och framkommlig väg/reträttväg för sig och bandvagnen.

 

Vi har i flera år påtalat detta uppåt till uppdragsgivaran (SvK & TrV) att centrala bandvagnsutbildningarna också bör omfatta motorsåg, men inte fått gehör för det ännu och i väntan på det så genomför vi utbildningarna i lokal regi.

 

Kommande helg 1-2 december genomförs sista delarna av utbildningen.

 

/Jonas Bärnheim

Kårchef, Frivilliga automobilkåren Blekinge