Höstövning genomförd i Karlskrona

Höstövning genomförd i Karlskrona

Lördagen 28 oktober genomförde Frivilliga automobilkåren Blekinge en lokala höstövning i samarbete med Gränslös samverkan och Civilförsvarsföreningen i Karlskrona.  

 

Det är nu 5 gången FAK-Blekinge arrangerar en lokal övning. Tidigare tillfällen har övningarna handlat om att låta våra egna lokala förare och några inbjudna gästförare från närliggande kårer få öva tillsammans i att framföra bandvagnarna i terrängen. Detta har varvats med olika stationsövningar i form av bogsering, bårhantering, eftersök och navigering.

Vagnarna klara för avfärd till övningsområdet
Vagnarna klara för avfärd till övningsområdet

Vid varje övning tidigare år så har vi adderat någon ny komponent för att utveckla oss och deltagarna på något nytt sätt. Förra året bjöd vi in Civilförsvarsföreningen till övningen för att bemanna vårt fältkök, vilket de gjorde på ett mycket fint sätt.

 

I årets övning ville vi öva ledningsfunktion vid skarp insats, något som vi inte övat tidigare och som vi känner är en mycket viktig funktion att öva, detta för att vi vid en skarp insats skall kunna stötta våra uppdragsgivare på bästa sätt.

 

Ledningen utgjordes av 3 personer och ett par dagar före övningens start så hade de fått information om att förbereda för en skogsbrandsinsats.

 

Lördag förmiddag vid 11-tiden började de första övningsdeltagarna att anlända till bandvagnsgaraget inklusive 4 gästförare från FAK-Skaraborg. Alla deltagare registrerades och checkades in i övningen av ledningen. Efter en kopp kaffe och fralla så hälsades alla 29 deltagare välkomna av kårchefen Jonas Bärnheim tillika insatsledare för övningen.

 

Han informerade om att FAK-Blekinge blivit ombedda av räddningstjänsten att bistå dem vid en pågående skogsbrand i trakterna runt Alnaryd, ett par mil norr om Karlskrona. Räddningstjänsten vill omgående få 5 bandvagnar på plats som kan bära vatten och transportera personal i terrängen dygnet runt och insatsen beräknas pågå i minst 5 dygn och vi skall själva ombesörja mat och förläggning till vår egna personal.

 

En sista kontroll av fordon och materiel och sedan bar det iväg i kollon till militära övningsområdet på Rosenholm som fick agera skogarna kring Alnaryd. Uppe på övningsområdet etablerades snabbt en bas för insatsen bestående av ledningstält i form av ett uppblåsbart sjukvårdstält 4. Kokvagnen parkerades bredvid och packades snabbt upp av civilförsvarsföreningens medlemmar som även i år stod för matlagningen under övningen.

 

Under tiden som insatsledningen (Jonas, Bo Nix & Johan Birath) inredde ledningstältet med bord, stolar, kartor och radioutrustning fick förarna en genomgång av Ola Siverman om hur brandpumparna, monterade på vagnarna, fungerar och används.

 

Därefter startade insatsen på allvar när det sprakade till i RAKEL-enheten hos insatsledningen. Det var räddningsledaren i form av Fredrik Widebrant som ville få status på när de första bandvagnarna kunde komma ut i insatsområdet för at hjälpa till med släckningsarbetet. Från den punkten och framåt var det full fart i ledningstältet.

 

Fredrik kom under dagen att ha flera olika roller (räddningsledare, helikopterpilot, bensinstationsägare, m.fl.) och gjorde ett mycket bra arbete i att pröva och stressa insatsledningen under övningen. Till sin hjälp hade Fredrik också Peter Larsson som observatör i ledningstältet. Peter kom också med kluriga frågor och inspel till insatsledningen.

 

Ute på fältet fanns Rolf Svensson som agerade sektorchef och brandflygspilot, han utmanade också insatsledningen och bandvagnsbesättningarna med olika uppdrag.

 

Vid 14.30 aviserade köket till insatsledningen att pyttipanna med ägg och rödbetor beräknas vara klar att servera 15.00. Aj då! hm det kan bli problematiskt, alla vagnar är ute i insatsen och räddningsledaren har precis informerat att elden sprider sig. Insatsledningen får en viktig lärdom att de måste ha en plan för hur och när avbyten skall ske och att det behöver koordineras med andra parter i insatsen. En av många bra lärdomar från dagen.

 

Senare under eftermiddagen kommer ett nytt inspel från övningsledningen, personalbyte i insatsledningen. Johan Lindberg (FAK-Skaraborg) går in i insatsledningen och Jonas tar Johans roll som bandvagnsförare. Mycket bra inspel, gästande Johan får öva på att arbeta i ledningen och jag (Jonas) får möjlighet att verka och uppleva insatsen i fält.

 

Bandvagnsbesättningarna får under övningen mycket övning i att kommunicera över radio, orientera sig i dagsljus och i mörker, pumpa vatten från vattendrag, öva terrängkörning, träna på att flytta de modulbyggda pumparna och tankarna mellan vagnarna och att under överinseende av Christer Dahlberg, öva på hur man klättrar upp med bandvagn på ett lastbilsflak och hur vagnen skall lastsäkras.

 

En bit in på kvällen är det dags för nästa mål mat från vännerna från Civilförsvarsföreningen, en varm och het Chili con carne, mums!

 

Vid 21-tiden så blåser övningsledningen av övningen och det är återsamling vid ledningsplatsen för att hjälpas åt att riva och packa ledningstält och kokvagn för att sedan återgå till garaget för tvätt och fordonsvård.

 

Strax innan 23.00 efter avslutad samling och återkoppling från deltagarna skiljs vi åt och kan åka hem och sova. Fulla med nya intryck, lärdomar och upplevelser

 

Stort tack till ALLA som varit inblandade inför och under övningen.

 

Jonas Bärnheim

Stolt och nöjd kårchef