Inbjudan till kårstämma & studiebesök 15/3

Inbjudan till kårstämma & studiebesök 15/3

Hej alla medlemmar i FAK-Blekinge!
Vill påminna er om att anmäla er till vår kårstämma och studiebesök hos Svenska Sjöräddningssällskapet i Sölvesborg söndagen 15/3, se bifogad inbjudan.
 

VIKTIGT, styrelsen föreslår stämman förslag om uppdatering av lokala stadgar.

I samband med kårstämman så föreslår styrelsen stämman att uppdatera kårens nuvarande lokala stadgar så att de är i linje med de uppdaterade lokala kårstadgar som FAK-riksstämma godkände vid senaste riksstämman 2019.


Som beslutsunderlag till medlemmarna bifogas nedan 3 underlag:

  • Nuvarande lokala stadgar i Blekinge, se bifogad fil Kårstadgar_1995.09.26.pdf
  • Beskrivning av de nya förändringarna, se bifogad fil bilaga_1.forslag_pa_andringar_i_grundstadgar_lokala_karer_190520.pdf 
  • De nya föreslagna stadgarna i sin helhet, se bifogad fil Bilaga_2.Grundstadgar Lokala kårer rättade 2019-09-29.pdf 


Glöm inte att anmäla er till kårstämman senast 2020-03-05 så att vi kan planera transport och mat. 


Vill också passa på att påminna er som ännu inte betalat in medlemsavgiften för 2020 att göra det senast 2020-02-28

Betalas in till Postgiro 628-1208. 
Årsavgiften är 170kr
Ålderspensionär: 120kr
Familjemedlem: 80kr
Hedersmedlem: 0kr.


På inbetalningen vänligen ange nedan information så att vi har dina aktuella kontaktuppgifter och enkelt kan registrera din inbetalning. 
Personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX
Förnamn Efternamn
Adress
E-postadress
Mobiltelefonnummer

 

Mvh
 
Styrelsen via 
Jonas Bärnheim
Kårchef & ordförande i Frivilliga automobilkåren Blekinge

 

Filer: