Kallelse till kårstämma 20/3

Kallelse till kårstämma 20/3

Härmed kallas du till FAK-Blekinges ordinarie kårstämma.
Söndagen den 20 mars 2022 kl. 10.00

Efter stämmoförhandlingarna blir det en gemensam måltid.

Plats: Bandvagnsgaraget i Karlskrona

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-01 och de sänds till adress: 

FAK-Blekinge
c/o Johan Birath
Rödebyekvägen 5, 373 43 Rödeby
eller via e-post: sekreterarefak.k@gmail.com

 

För att kunna dimensionera maten önskar vi att du föranmäler ditt deltagande i stämman senast 10/3 via mejl till blekinge@fak.se och skriv "Kårstämma" i ärenderaden.

 

Välkomna STYRELSEN


Tänk på att du måste kunna uppvisa vaccinationsbevis när du deltar i FAKs aktiviteter och utbildningar.

 

Kallelse till stämma anslogs första gången i FAK-Bladet 2021 sid.14 som publicerades i början av december.