Kårstämman i Blekinge genomförd och föredrag från FFK

Kårstämman i Blekinge genomförd och föredrag från FFK

Så har Blekinge-kåren lagt sitt 47:e verksamhetsår till handlingarna efter genomfört årsmöte i Karlskrona. Årsmötet samlade närmare 30 medlemmar som genomförde sedvanliga kårstämmeförhandlingar. 

Då kåren är mycket aktiv med många aktiviteter under året så beslöt stämman att utöka styrelsen med ytterligare 1 ledamot och 1 suppleant i styrelsen. Anders Cedergren tidigare supleant valdes nu in som ledamot och Peter Simonsson och David Eriksson valdes in som nya suppleanter. På revisorssuppleantposterna gjordes också nyval, där valdes Ola Siverman och Bo Nix. 

 

Stämman och styrelsen sänder ett varmt tack Göran Kullving och David Ekelund i valberedningen för ett gott arbete och för att de åtar sig att fortsätta sitt arbete i valberedningen även till nästa år.

 

I samband med årsmötet så delades det också ut förtjänsttecken till:

 

Hederplakett i guld till Christer Dahlberg.

Förtjänsttecken i silver till Johan Birath, Bo Nix och Peter Simonsson.

 

Christoffer Carlander, chefspilot i Frivilliga flygkåren (FFK) gästades oss och höll ett föredrag om FFKs verksamhet centralt och lokalt. Mycket intressant att få en inblick i deras friviligverksamhet med bl.a. brandflygsuppdrag, sjöbevakning, eftersök och fordonsledning m.m. Här finns det bra möjligheter för framtida samarbeten och samövningar.

 

Sammankomsten avslutades med en gemensam lunch besående av smörgåstårsbuffé och kaffe vilket var mycket uppskattat.

 

Stort tack till alla som närvarade.

 

/Jonas Bärnheim

Stolt kårchef FAK-Blekinge