Medlemsavgift

Välkommen till FAK Blekinge

Medlemsavgift

Från och med 2023 inför Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och samtliga kårer central medlemsavgifthantering och nya enhetliga medlemsavgifter. Vid den senaste Riksstämma beslöts att införa central medlemsavgifthantering och enhetliga medlemsavgifter i hela organisationen från och med 2023.

Medlemsavgifter som gäller ifrån 2023 är följande:
• Ordinarie medlemsavgift: 250 kronor per år
• Reducerad medlemsavgift: 100 kronor per år

 

Reducerad medlemsavgift gäller för:
• Ungdomar t.o.m. det år man fyller 18 år
• Medlemmar fr.o.m. det år man fyller 70 år
• Familjemedlemmar folkbordförda på samma adress som medlem som betalar ordinarie eller reducerad avgift.

 

Hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.


När du betalar din medlemsavgift är det viktigt att du anger ditt namn och personnummer så att rätt kår får din medlemsavgift.


Medlemsavgiften betalas enklast via Swish genom att skanna QR-koden eller till Swish-nr: 123 472 02 72 alternativ till Bankgiro-nr: 5895–8612


Medlemsavgiften skall vara inbetalad till Rikskåren senast 1 mars för det år avgiften avser.