Motorsågskurs genomförd

Motorsågskurs genomförd

I slutet av november i år genomgick 6 bandvagnsförare motorsågsutbildning i klasserna A, B & V (vedkapning, trädfällning & väghållning) Utbildningen genomfördes under 5 dagar på Skogsstyrelsens kursgård i Gammelstorp norr om Ronneby.

Under kursen fick deltagarna lära sig om lagar, regler och säkerhet som gäller hantering och användning av motorsåg. Teori och diskussioner varvades med praktiska övningar, först på vedbacke för att sedan leda ut i skogen för att fälla våra första träd. Sista dagen av utbildningen ägnades åt teori och praktik hur man tar omhand om träd som fallit över vägar. Alla 6 deltagarna klarade både de teoretiska- och praktiska proven och innehar nu motorsågskörkort i klasserna ABV.

 

Vi hoppas kunna utbilda ytterligare några av våra bandvagnsförare på motorsågskörkort under 2019.

 

/Jonas Bärnheim

Stolt kårchef