Fler sökande än utbildningsplatser till motorsågsutbildning

Fler sökande än utbildningsplatser till motorsågsutbildning

Antalet sökande till höstens motorsågsutbildning översteg antalet utbildningsplatser. 

Roligt att så många var intresserade, men tyvärr kan vi inte erbjuda alla sökande en plats vid höstens utbildning.
Då intresset var stort kommer vi att arbeta för att få medel att genomföra en motorsågsutbildning under 2019.

 

Nedan 6 personer har tagits ut till utbildningen och fått kallelse via e-post:

  • Bengt Petersson
  • Bo Nix
  • Jonas Bärnheim
  • Peter Larsson
  • Peter Simonsson
  • Daniel Särkland

 

Då antalet sökande var fler än antalet platser så har uttagning gjorts enligt nedan kriterier:

1, Bandvagnsinstruktör och tjänstgör som instruktör lokalt & nationellt.
2. Innehar bandvagnsavtal med Trafikverket eller Svenska kraftnät.
3. Deltagit i skarpa insatser nationellt och lokalt 2014 ->
4. Deltagandegrad i arbetet lokalt i föreningen och garage.

 

De sökande som tyvärr inte kunde erbjudas plats denna gången har informerats via e-post eller SMS.

 

Jonas Bärnheim
Kårchef & ordförande i FAK-Blekinge
 

KÅRNYHETER

2019-03-15 - FAK Blekinge
2019-02-02 - FAK Blekinge
2019-01-16 - FAK Blekinge
2018-12-17 - FAK Blekinge
2018-12-03 - FAK Blekinge
2018-12-02 - FAK Blekinge
2018-11-11 - FAK Blekinge
  •  
  • 1 av 17
Prenumerera på Kårnyheter