Övning i att köra "matta"

Övning i att köra "matta"

Söndagen 26/1 (förmiddag) genomför vi en övning med bandvagnarna i att köra så kallad ”matta” i terrängen. Bra övning för nya förare att prova på och repetition för erfarna förare.

Körning av "matta" med bandvagn
Körning av "matta" med bandvagn

Ett scenario när man kan använda sig av tekniken att köra "matta" är i samband med skogsbränder. Matta kan då vara ett snabbt sätt att skapa en brandgata eller att bromsa eldens spridning, detta genom att trycka ner det brännbara materialet. Eller som på bilden, ett våtområde, pressa ner vegetation och få upp vatten till ytan vintertid kan man köra matta i djupsnö för att underlätta framkomligheten för personer till fots eller skidor för att nämna några exempel.

 

Samling kl 08.30 vid garaget på Dynapac för tillsyn före körning.

Anmälan om deltagande görs till mig, gärna via SMS 0708331262.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN 23/1 kl. 14.00

KÅRNYHETER

2020-02-27 - FAK Blekinge
2020-02-24 - FAK Blekinge
2020-02-10 - FAK Blekinge
2020-02-04 - FAK Blekinge
2020-01-20 - FAK Blekinge
2019-12-18 - FAK Blekinge
  •  
  • 1 av 21
Prenumerera på Kårnyheter