Planeringen inför vårt deltagande i Sweden Rock 2022 fortlöper

Planeringen inför vårt deltagande i Sweden Rock 2022 fortlöper

Arbetet med vårt deltagande i Sweden Rock festival 2022 fortlöper. FAK-Blekinge kommer liksom tidigare festivaler att arbeta tillsammans med Röda korsets personal och stödja dem med ej akuta sjuktransporter inom-, till och från festivalområdet. Transporterna utför vi med bandvagn, minibuss eller rullstol.

FAK kommer att finnas på plats och tjänstgöra under hela festivalveckan med start från måndag 6/6 och fram till söndag eftermiddag 12/6.

 

Det kommer finnas tillgång till en enklare förläggning en bit från festivalområdet där man kan övernatta och fräscha upp sig i anslutning till sina arbetspass. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa upp egen husvagn vid förläggningen.

 

Arbetspassen under veckan (nuvarande plan ser ut enligt nedan)

Dagpass 10.00-18.30

Kvällspass 18.00-02.00 

​Mån-tis endast dagpass 8.00-20.00

 

Är du intresserad av att medverka i FAKs Sweden Rock crew 2022 så meddela ditt intresse snarast till FAKs insatsledare för uppdraget, Rolf Svensson, se kontaktuppgifter nedan.

 

Minimikrav för sökanden:

  • Fullvaccinerad mot covid-19, måste kunna uppvisa aktuellt vaccinationsbevis, krav från arrangören och artisterna.   
  • Genomgått utbildning i HLR och hjärtstartare senaste 12 månaderna. (Utbildningstilfällen kommer att erbjudas under våren).
  • Kunna ställa upp och arbeta minst 2 arbetspass.
  • Meriterande är körkort B eller högre, bandvagnsförarutbildning, sjukvårdsutbildning.

Intressserad så ta kontakt med Rolf Svensson via mejl eller telefon och presentera dig:

roffe.kettilstorp@gmail.com

0708-520240

 

Antalet platser är begränsade.