Samverkansövning FAK och FFK 2019-10-12

Samverkansövning FAK och FFK 2019-10-12

Kl 1700 lämnade vi garaget efter avslutad samövning med Frivilliga Flygkåren och Frivilliga Automobilkåren.

Nio timmar tidigare hade vi samlats i garaget för en genomgång av dagens övning, 10 medlemmars tindrande ögon i morgondunklet. Kaffe och orderuttag, säkerhetskontroll på  bandvagnarna, fyra st rullade iväg mot den punkt där våra flygare skulle ”plocka upp” vagnarna.

Foto från flygplanet, som skickas nästan i realtid till mottagaren på marken.
Foto från flygplanet, som skickas nästan i realtid till mottagaren på marken.

 

Punktligt kommer flygplanet till avtalad plats och övningen rullar i gång, mot de förutbestämda positionerna via det krokiga vägnätet.

Mycket trafik på RAKEL, men en van operatör i flygplanet dirigerade galant våra enheter i höstsolen.

Snabbfika på en närbelägen bensinmack och mycket prat kring övningen, under stoppet har flygplanet återvänt till Kallinge flygfält där en ny besättning klivit ombord.

90 minuters intensiv verksamhet igen med nya positioner på marken som skall besökas av bandvagnarna.

Kl 1430 samlades vi bandvagnsförare och piloter i garaget. Där inmundigades en lätt förtäring medan vi diskuterade erfarenheter från dagens övning. Vi var överens om att vi ska planera för en ny liknande samverkansövning till våren. Erfarenheterna skall delges våra uppdragsgivare i länet.

Efter mat och prat fick våra flygarvänner prova på Bv 206, en provtur på vår nyanlagda terrängbana.

Tre timmars flygning avverkades under lördagen med ett mycket gott resultat, nya erfarenheter har vunnits och nya tekniska lösningar kommer att prövas.

Är du intresserad av våra erfarenheter, hör av dig till undertecknad.

 

/Rolf Svensson

Övningsledare FAK-Blekinge

0708-520240