Stort TACK!

Stort TACK!

Som ordförande i Blekingekåren vill jag rikta ett stort tack till alla 15 förare som i olika omgångar senaste två veckorna varit iväg och hjälpt till med arbetet att bekämpa skogsbränderna i Ljusdal och Sveg. Jag vill också rikta ett stort tack till er medlemar som stöttat insatsen på hemmplan med planering och koordinering, samt att ni hållt vår lokal jour här på hemmaplan.

Jag vill också rikta ett stort varmt tack till våra medlemmars arbetsgivare, familjer och närstående som möjliggjort att så många av våra medlemmar har kunnat resa iväg och hjälpa till att bekämpa bränderna. Utan ert fantastiska stöd hade det inte fungerat. Stort TACK till samtliga!

 

/Jonas Bärnheim

Stolt kårchef Frivilliga automobilkåren Blekinge