Studiebesök på reservkraftverk i västra Blekinge genomfört

Studiebesök på reservkraftverk i västra Blekinge genomfört

I förra årets medlemsenkät framkom det önskemål om att FAK-Blekinge kunde arrangera intressanta studiebesök och det tog vi i styrelsen fasta på och årets första studiebesök genomfördes förra torsdagen 16/1 i stället för traditionella garageträffen.

Ett glatt FAK-gäng som besökte reservkraftverket i västra Blekinge
Ett glatt FAK-gäng som besökte reservkraftverket i västra Blekinge

Det var god uppslutning med 23 medlemmar från både östra och västra Blekinge som fick en grundlig visning och genomgång av reservkraftverket av Daniel som är en av driftsingenjörerna på anläggningen. Stort tack till Daniel och till alla som deltog i besöket.

 

/Styrelsen