Truckförarutbildning genomförd

Truckförarutbildning genomförd

Denna veckan har 10 medlemmar i FAK-Blekinge genomgått en tvådagars truckutbildning enligt TYA TLP 10 reglementet. Utbildningen genomfördes som ett lokalt utbildningsprojekt. Samtliga har nu behörighet att köra alla typer av truckar enligt TYA klass A och B.

Bengt i en motviktstruck
Bengt i en motviktstruck

Kort beskrivet så innebär klas A låglyftande truckar och ledstaplare och klass B höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar, du kan läsa mer på TYAs hemsida om du klickar på länken nedan.

 

Utbildningen har bestått både teori och en hel del praktiska övningar att framföra och hantera olika typer av truckar inom klass A och B.

 

När det gäller information inför denna utbildningen så har vi missat att lägga ut inbjudan om den här på hemsidan vilket är mycket beklagligt.

 

Vår ambition är att information skall gå ut via alla våra informationskanaler det vill säga hemsidan (www.fak.se), vår lokala Facebookgrupp och via vår SMS-grupp (Supertext) där merparten av de aktiva bandvagnsgaragebesökarna är med. När det gäller denna truckutbildningen så ser jag nu att inbjudan endast gick ut via smsgruppen och inte via hemsidan vilket den borde gjort, detta är något jag får ta på mig. 

 

/Jonas Bärnheim

Ordförande