UPPDRAG provtagning Covid-19 i Region Blekinge. AVBLÅST

UPPDRAG provtagning Covid-19 i Region Blekinge. AVBLÅST

UPPDRAGET AVBLÅST FRÅN REGION BLEKINGE 29/6

 

De frivilliga frivilligorganisationerna, FFO, i Blekinge har fått i uppdrag att bemanna provtagningsstationer avseende Covid-19 i de fem kommunerna i Blekinge.

 

Uppdragsgivare

Region Blekinge via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är i nuläget inte klart vem av de två som kommer vara den som anställer de frivilliga.

Uppdraget

Bemanna 6 provtagningsstationer i Blekinge med frivilliga förstärkningsresurser.

Bemanning som önskas från regionen ska vara framtaget med namnlista under måndag 29 juni för att kunna gå utbildning på onsdag eller torsdag vecka 27.

Försvarsutbildarna Blekinge ansvarar för att gå ut med information till alla frivilliga försvarsorganisationer i Blekinge.

Anmälan till uppdraget
För att kunna delta i uppdraget som frivillig ska man:

 • ha vana av att nogsamt följa angivna rutiner
 • ha god datorvana
 • kunna tjänstgöra över tid
 • vara medlem i en frivillig försvarsorganisation
 • vara under 70 år och fullt frisk
 • kunna delta på utbildning 1 eller 2 juli

Man anmäler sitt intresse direkt till frivilliginsats@msb.se och en kopia till blekinge@fak.se med följande uppgifter:

 • För- och efternamn
 • Födelsedatum            
 • Kommun man bor i
 • Vilken frivillig försvarsorganisation man tillhör
 • Ange vilka veckor mellan vecka 27-36 som man kan tjänstgöra
 • Vilken av utbildningsdagarna man kan delta på – 1 juli eller 2 juli eller om man kan båda datumen

Resursbehov bemanning av provtagningsstationer

18-20 personer totalt som inte behöver ha sjukvårdskunskap men ha:

Datum för utbildning och tjänstgöring

Utbildning onsdag 1 juli och torsdag 2 juli där Smittskyddssjuksköterskan kommer under utbildningen.

Tjänstgöring därefter fram till 31 augusti alla vardagar

Tjänstgöringsorter

 • Karlskrona
 • Karlsborg
 • Ronneby
 • Olofström
 • Sölvesborg

Arbetstid
Vardagar 7.30-16.00 (förberedelsetid 30 min, efterarbete 30 min)

08.00-15.30 öppettider för provtagning
Lunch 11.30-12.00

Ersättning
Ersättning kommer att utbetalas och det återstår att klarlägga vem som anställer och betalar ut ersättning. Likaså är nivån för ersättning ännu inte helt fastställd.

Arbetsuppgifter
Folk sitter i bilen och tar testerna.  De gör en egenprovtagning.
Den tjänstgörande genomför:

 • Legitimationskontroll
 • Etikettutskrift
 • Uppmärkning av provtagningsmaterial
 • Överlämnande av provtagningsmaterial
 • Ge provtagningsinstruktioner (muntligt och skriftligt)
 • Ta emot provtagningsmaterial
 • Förvara provtagningsmaterial ändamålsenligt
 • Ev. transportera tagna prover till uppsamlingsplats (Apoteket AB på orten) i slutet av dagen

Provtagningsstationer är:

 • Karlskrona 2 st
 • Karlshamn 1 st
 • Ronneby 1 st
 • Sölvesborg 1 st (upprättas troligen efter de 3 första nämnda orterna)
 • Olofström 1 st (upprättas troligen efter de 3 första nämnda orterna)

Tjänstgöringen och bemanning av Provtagningsstation

 • 2 personer per provtagningsstation och pass.
 • Vana att ta folk, tydliga i kommunikation, datorvana, ansvarstagande och vana att följa instruktioner
 • Arbetstid: Vardagar 7.30 (förberedelsetid), 8-15.30 (provtagning) 15.30-16. (efterarbete). Lunch 11.30-12.
 • Om heldagarspass: 2 personer/provtagningsstation
 • Om halvdagarspass: 4 personer/provtagningsstation
 • Plus standbyresurser för ev. sjukfrånvaro (Räkna +1 per provtagningsstation)

 

KÅRNYHETER

2020-12-16 - FAK Blekinge
2020-11-01 - FAK Blekinge
2020-10-27 - FAK Blekinge
2020-10-15 - FAK Blekinge
2020-10-05 - FAK Blekinge
2020-09-16 - FAK Blekinge
 •  
 • 1 av 24
Prenumerera på Kårnyheter