Utbildning i eftersläckning samt RAKEL

Utbildning i eftersläckning samt RAKEL

Karlskrona kommuns Frivilliga Resurs Grupp (FRG) som koordineras av civilförsvarsföreningen i Karlskrona bjuder in oss medlemmar i FAK-Blekinge att tillsammans med FRG delta i en utbildning i eftersläckning och RAKEL lördagen 30/3 under ledning av räddningstjänsten. 

Efter förra årets väderhändelse kan kommunen behöva FRGs och våra tjänster i större utsträckning därav erbjuds vi denna utbildning.

Utbildningen kommer att hållas av räddningstjänsten i Karlskrona och är förlaggd till brandstationen.

 

Tid och mer info. meddelas senare men räkna med 5-8 timmar. 
 

Anmälan om att delta görs till Lisbeth Jonsson, FRG-ansvarig 0730-945003