FAK Borås Kårstämma 2019

Välkommen till FAK Borås

FAK Borås Kårstämma 2019

                  

Vi står inför ett spännande år med fokus på att vara en självklar och stark del av det svenska totalförsvaret som nu återuppbyggs, samt kunna bidra till den lokala krisberedskapen

för att trygga Sjuhärads vardag när samhället utsätts för störningar. 

Vi nystartar med en kårstämma där aktiviteter och information till medlemmar och allmänhet blir en del av dagens program.  

 

Dag:Torsdagen den 21 mars 2019. 

 

Plats: Viared Fordons- och transportprogrammet strax utanför Borås mot Göteborg. Väg 40, Avfart 83, Viaredsmotet.

Följ Viaredsvägen. Andra gatan till höger är Företagsgatan 17 där vimplar visar vart man skall gå. 

 

Aktiviteter för alla:17.00  

Se och provsitt bandvagn och toppmodern lastbil. 

Prata med FAK-medlemmar om hur det är att vara delaktig i insats som t ex skogsbränder. 

Vad ska en krislåda innehålla för att du ska klara dig hemma utan el, vatten mm i 72 timmar? Vi visar! 

17.45 

En representant från FAK Riks tillsammans med en representant från den lokala krisberedskapsorganisationen i Sjuhärads kommuner 

berättar om vad som händer på strategisk nivå inom både den civila krisberedskapen och totalförsvaret. Vilken roll har FAK? 

 

Stämma och fika 

(endast medlemmar): 18:30 

 

Ärenden: Val av styrelsemedlemmar samt sedvanlig stämmoagenda. 

Motioner:Skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före utlyst mötesdatum. 

Skickas till: jerrykarlsson@live.se eller ring Jerry på 0706 46 34 72. 

 

Svar om Ditt deltagande på stämman senast 1 mars 2018 till: jerrykarlsson@live.se 

 

Vill du eller någon du känner vara med och påverka vår verksamhet och utveckling?

Valberedningen tar gärna emot förslag på personer som vill engagera sig i styrelsearbetet utifrån intresse, tid och förmåga. 

Ingen gör allt – alla gör något. Tillsammans är vi starka! Kontakta Elise 070-5645989. 

 

Varmt välkommen önskar styrelsen i FAK Borås!