Medlemsavgift för 2019

Välkommen till FAK Borås

Medlemsavgift för 2019

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2019 för ditt medlemskap till Frivilliga Automobilkåren Borås.

Ditt medlemskap gör skillnad oavsett om du vill vara aktivt engagerad eller stödja oss med passivt medlemskap. 

 

Vi är tacksamma om du betalar senast 1 mars 2019.  

OBS! Ange namn, och medlemsnummer/personnummer med din betalning, Annars vet vi inte vem medlemsavgiften gäller. 

Skriv också din email om du har sådan så sparar vi in på portoavgifter framöver. 

 

Avgift: 150 kr  

Familjemedlemmar till befintlig medlem: Endast 50 kr.  

Vid betalning – ange namnet på den i familjen som betalat full avgift. 

 

Nya medlemmar: Ange namn, personnummer, full adress samt telefonnummer och email. 

 

Du kan välja på flera olika betalningssätt: 

 

Konto Länsförsäkringar Bank:9024 88 749 01 

Kontonamn:FAK Borås 

 

Bankgiro:5280-7013 

 

Swish123 465 01 80 

 

 

Frivilliga Automobilkåren är en av Sveriges 18 Frivilliga Försvarsorganisationer. 

Vår verksamhet syftar till att säkerställa den tunga trafiken och logistiken när samhället befinner sig i kris eller krig. 

Detta gör vi genom att utbilda och tillhandahålla personal och till viss del fordon och materiel till myndigheter, kommuner samt Försvarsmakten. 

 

www.fak.se