Kallelse Kårstämma

Välkommen till FAK Dalarna

Kallelse Kårstämma

Härmed kallas alla FAK Dalarnas medlemmar till kårstämma.

Lördagen 23 mars 2019 kl 11:00 vid C-kasern Falun.

KÅRNYHETER

2023-05-16 - FAK Dalarna
2022-10-02 - FAK Dalarna
2022-09-13 - FAK Dalarna
2022-08-10 - FAK Dalarna
2022-03-27 - FAK Dalarna
2022-02-20 - FAK Dalarna
2021-02-15 - FAK Dalarna
2020-03-23 - FAK Dalarna
2019-06-02 - FAK Dalarna
Prenumerera på Kårnyheter