FAK Dalarna

Välkommen till FAK Dalarna

 

Härmed kallas FAK Dalarnas medemmar till kårstämma via zoom.

 

Lördagen den 20 mars kl. 11:00.

Anmälan till dalarna@fak.se för att kunna delta.

Mer info skickas till de som anmält sig.

 

Välkomna/styrelsen

KÅRNYHETER

2016-05-17 - FAK Dalarna
2016-02-22 - FAK Dalarna
2015-08-24 - FAK Dalarna
2015-06-17 - FAK Dalarna
2015-06-08 - FAK Dalarna
2015-04-25 - FAK Dalarna
2019-07-21 - FAK Dalarna
2014-09-14 - FAK Dalarna
2014-04-02 - FAK Dalarna
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Dalarna

Börje Bergqvist
Vålberg 114
790 22
Sågmyra
Mobil: 
070-307 38 36

Kontaktpersoner

Börje
Bergqvist
Kårchef
Mobil: 
070-3073836
ramgad65@hotmail.com
Dan
Gommel
Vice Kårchef
Mobil: 
070-2652623
dan.gommel@mil.se
Dagmar
Stierne Bergqvist
Kassaförvaltare o observatör medlemsregistret
Telefon: 
023-59657
Mobil: 
070-6399657
ramgad65@hotmail.com
Håkan
Cederhorn
Utbildningsledare
Telefon: 
023-58539
Mobil: 
070-2932942 073-0685666
hak.cederhorn@gmail.com