FAK Göteborg

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets kårstämma på sedvanligt ställe kl.19:00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-10.

Anmälan om att delta senast 2019-03-14 till Kårchefen. 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2019, 150:- som vanligt till bankgirot.

KÅRNYHETER

2019-01-16 - FAK Göteborg
2017-03-29 - FAK Göteborg
2017-02-21 - FAK Göteborg
2018-06-04 - FAK Göteborg
2017-03-27 - FAK Göteborg
2016-04-20 - FAK Göteborg
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Göteborg

Hans Östling
Violblommegatan 15
426 68
Västra Frölunda
Telefon: 
031-29 81 65
Mobil: 
0706-48 52 06
Bankgiro: 
764-7936

Kontaktpersoner