FAK Göteborg

Kårstämma 2020

Årets kårstämma kommer att äga rum torsdagen den 26 mars 2020.

Platsen blir som vanligt officersmässen på Garnisonen med start kl. 19:00 allt enligt utsänt material.

Anmälan om deltagande senast den 12 mars till Kårchefen.

 

Helgens kårchefsmöte i Skövde skedde i en mycket positiv anda som vi tänker förmedla till medlemmarna på den kommande stämman (26.3). Glöm inte att anmäla Er till kårchefen senast den 12 mars.

 

KÅRNYHETER

2019-12-20 - FAK Göteborg
2019-03-29 - FAK Göteborg
2019-01-16 - FAK Göteborg
2017-03-29 - FAK Göteborg
2017-02-21 - FAK Göteborg
2018-06-04 - FAK Göteborg
2017-03-27 - FAK Göteborg
2016-04-20 - FAK Göteborg

FAK Göteborg

c/o Hans Östling
Violblommegatan 15
426 68
Västra Frölunda
Telefon: 
031-29 81 65
Mobil: 
0706-48 52 06
Bankgiro: 
764-7936

Kontaktpersoner

Hans
Östling
Kårchef
Telefon: 
031-29 81 65
Mobil: 
0706-48 52 06
h.stling@telia.com
Carl-Gunnar
Carlsson
Vice Kårchef / kassör
Telefon: 
031-42 11 65
Mobil: 
0732-452453
carl-gunnar.carlsson@outlook.com
Prenumerera på Kårnyheter