Kallelse till Kårstämma

Välkommen till FAK Göteborg

Kallelse till Kårstämma

Kårstämma 24/3 2022 kl. 19:00.

Kallelse till stämma för alla medlemmar i FAK-O. För att ha rösträtt på stämman måste årsavgiften för innevarande år vara betald.