Kårstämma 2019-03-28.

Kårstämma 2019-03-28.

Alla medlemmar hälsas välkomna till årets kårstämma på sedvanligt ställe kl.19:00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-10.

Anmälan om att delta senast 2019-03-14 till Kårchefen. 

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2019, 150:- som vanligt till bankgirot.

KÅRNYHETER

2019-03-29 - FAK Göteborg
2019-01-16 - FAK Göteborg
2017-03-29 - FAK Göteborg
2017-02-21 - FAK Göteborg
2018-06-04 - FAK Göteborg
2017-03-27 - FAK Göteborg
2016-04-20 - FAK Göteborg
Prenumerera på Kårnyheter