Dax att betala medlemsavgift för 2022. Ditt medlemskap är viktigt för oss