Valberedning FAK Gotland 2022/2023

Välkommen till FAK Gotland

Valberedning FAK Gotland 2022/2023

Valberedningens sammansättning för 2022/2023.
Sammankallande:
Patrik Höglund - patrikhoglund1992@gmail.com
Jonas Bärnheim
Lars Svensson
Kontaktuppgifter kan begäras på: gotland@fak.se
Valberedningens sammansättning för 2022/2023.
Sammankallande:
Patrik Höglund - patrikhoglund1992@gmail.com
Jonas Bärnheim
Lars Svensson
Kontaktuppgifter kan begäras på: gotland@fak.se