Fak Halland

Vi har det tråkiga att meddela, att våran mångårige Fak medlem och styrelseledamot Mark Andersson har gått bort 7 april.

Mark har varit Fak Halland troget sedan början på 80-talet. Mark har varit kurschef och biträdande instruktör. Som styrelsemedlem har han innehaft flera poster, så som revisor, utbildningsansvarig och v kårchef. Han har under alla år även varit ansvarig kontaktman till NTF. Vid senaste årsmötet utsågs han till sekreterare. 

KÅRNYHETER

2020-04-12 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2019-09-09 - Fak Halland
2019-06-17 - Fak Halland
2019-05-15 - Fak Halland
2019-05-06 - Fak Halland
HLR
2019-03-04 - Fak Halland
2018-09-03 - Fak Halland
2018-08-23 - Fak Halland
Prenumerera på Kårnyheter

Fak Halland

Marsavägen 8
432 78
Tvååker
Telefon: 
Kårchef Rune Åsfalk 070-696 48 49
Mobil: 
Kassör 070-554 80 05
Bankgiro: 
180-5142

Kontaktpersoner