Fak Halland

KALLELSE
TILL KÅRSTÄMMA 2021

 

FAK-Halland inbjuder Dig härmed till Kårstämma.

 

TISDAG DEN 16 MARS 2021, kl 18.00

MÖTET KOMMER ATT HÅLLAS DIGITLT VIA TEAMS

Länk till mötet erhålles via mejl vid anmälan 

 

 

Om du har för avsikt att deltaga måste du mejla eller ringa och meddela detta till

Håkan Svensson halland@fak.se tel 070-838 35 26

senast den 6 Mars

Kalelse kommer även med posten där inbetalningskort för årsavgiften även medföljer                                           

 

 

 

 

 

FAK-HALLAND

Styrelsen

 

 

 

KÅRNYHETER

2021-01-01 - Fak Halland
2020-06-02 - Fak Halland
2020-04-12 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2019-09-09 - Fak Halland
2019-06-17 - Fak Halland
2019-05-15 - Fak Halland
2019-05-06 - Fak Halland
HLR
2019-03-04 - Fak Halland
Prenumerera på Kårnyheter

Fak Halland

c/o Carl-Göran Andersson
Marsavägen 8
432 78
Tvååker
Bankgiro: 
180-5142

Kontaktpersoner

RUNE
ÅSFALK
Kårchef
Telefon: 
0300-776 96
Mobil: 
070-696 48 49
fak.halland@gmail.com
HÅKAN
SVENSSON
Vice Kårchef
Telefon: 
035-15 75 04
Mobil: 
070-8383526
hakanherrhans@hotmail.com
CARL-GÖRAN
ANDERSSON
Kassör & webbmaster
Telefon: 
0340-40119
Mobil: 
070-554 80 05
carl-goran.fak.halland@tvaaker.se