KÅRCHEFEN HAR ORDET

Välkommen till Fak Halland

KÅRCHEFEN HAR ORDET

Hej alla medlemmar i FAK Halland

 

Tack för förtroendet när jag Björn Gunnarsson på kårstämman den 23 mars i år blev vald till kårchef på två år och efterträdde Rune Åsfalk som varit kårchef sedan 1998. Hatten av för Rune och ett stort tack för hans insatser. Han kvarstår i styrelsen och platsar nu även i FAK veteranernas skara.

Jag går i pension den 1 maj och det ger möjlighet att engagera sig i det civila förvaret och befolkningsskyddet. Ett försvar som bygger mycket på frivillighet och engagemang. Jag har mycket och lära då jag bara varit medlem sedan 2019 men jag tror att jag har nytta av att varit aktiv i Sjöräddningssällskapet i tio år som bygger helt och hållet på frivillig basis.

Jag har arbetat som chef på olika nivåer inom hälso -och sjukvård och äldreomsorg i hela mitt yrkesliv. Ett spännande arbete som givit mig stor erfarenhet och kunskap om hur vi människor uppträder och fungerar i olika sammanhang. Arbetet som sjuksköterska på sjukhus och hemsjukvård har givit mig glädje och kraft och format min värdegrund. Tillit, förtroende och respekt är ledord som kännetecknat mitt ledarskap. Humor men inte på bekostnad av seriositet är en god egenskap som jag haft mycket nytta av i mitt ledarskap.

För att vi ska kunna skapa tillit och förtroende och kunna fullfölja vårt uppdrag för de som vi ska bistå i händelse av kris och krig(Se verksamhetsidé nedan) behövs kunskap och kompetens. Du som medlem ska känna dig välkommen i FAK och utifrån erfarenhet och kompetenser ska vi försöka utbilda rätt person på rätt plats. FAK har många olika kurser och utbildningar att erbjuda, gå gärna in och skicka på aktuella kurser här på hemsidan. Med deltagande på kurser och utbildningar har vi möjlighet att bygga upp en bra och välfungerande FAK i Halland

En viktig uppstart på verksamhetsåret 2022 för nya och gamla medlemmar är att medverka på Kårworkshoppen den 23 april på Tylebäcks kursgård( se separat inbjudan).

I dessa dagar av vidriga bilder från Ukraina och hotet mot den rådande säkerhetsordningen i Europa är det särskilt viktigt att så många av er medlemmar kan möta upp och diskutera vårt uppdrag och hur FAK:s nya verksamhetsidé ska realiseras. Ni medlemmar är viktiga för att FAK ska kunna bidra till ett väl fungerande civilt försvar och ett gott befolkningsskydd.

I veckan som gick hade jag tillsammans med delar av styrelsen ett givande möte med Räddningstjänsten i Falkenberg. Vi diskuterade hur vi ska kunna samarbeta framgent. T.ex. gemensamma övningar och att på sikt FAK skulle kunna ta över material såsom motorsprutor, kanske eventuellt en bandvagn men det sistnämnda är en speciell nöt och knäcka.

Vår ambition och delmål är att hitta en lokal/förråd där vi kan börja i liten skala bygga upp ett center med gemensamhetslokaliteter där vi kan träffas ,utbyta erfarenheter och lära känna varandra. Tillsammans ska vi försöka hitta ex. fordon typ VW buss, motorsprutor, elverk mm. Kanske på sikt en bandvagn.

 

Vi ses på kårworkshoppen 23 april

 

Kårchefen

 

 

 

 

 

• Utveckla förmågan att köra fordon och hantera logistikmateriel

• Utveckla förmågan att delta i logistikinsatser

• Motivera och förbereda medlemmarna att ställa sin kompetens

till förfogande vid svåra påfrestningar och krig när samhället så kräver.

• Utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov.

• Bistå myndigheter, Regioner och räddningstjänster under kris och krig.

• Vara en förstärkningsresurs för Totalförsvaret.

KÅRNYHETER

2022-04-30 - Fak Halland
2022-04-06 - Fak Halland
2021-11-04 - Fak Halland
2022-06-11 - Fak Halland
2022-04-14 - Fak Halland
2022-01-16 - Fak Halland
2021-12-04 - Fak Halland
2021-11-11 - Fak Halland
2021-10-30 - Fak Halland
2021-01-01 - Fak Halland
Prenumerera på Kårnyheter