Kårstämma 2020

Kårstämma 2020

KALLELSE
TILL KÅRSTÄMMA 2020

 

 

FAK-Halland inbjuder Dig härmed till Kårstämma.

 

 

ONSDAG DEN 4 MARS 2020, kl 18.00

LOKAL: Hemvärnslokalen på Skedalahed

 

 

Om du har för avsikt att deltaga måste du ringa och meddela detta till

Mark Andersson tel 0430-718 29 el mark.andersson@telia.com

senast den 26 februari

Kallelse kommer även att skickas med post

                                           

Fak bjuder på en enkel förtäring!

 

 

 

VÄLKOMNA!

 

FAK-HALLAND

Styrelsen

 

KÅRNYHETER

2020-06-02 - Fak Halland
2020-04-12 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2019-09-09 - Fak Halland
2019-06-17 - Fak Halland
2019-05-15 - Fak Halland
2019-05-06 - Fak Halland
HLR
2019-03-04 - Fak Halland
2018-09-03 - Fak Halland
Prenumerera på Kårnyheter