Mark Andersson död

Mark Andersson död

Vi har det tråkiga att meddela, att våran mångårige Fak medlem och styrelseledamot Mark Andersson har gått bort 7 april.

Mark har varit Fak Halland troget sedan början på 80-talet. Mark har varit kurschef och biträdande instruktör. Som styrelsemedlem har han innehaft flera poster, så som revisor, utbildningsansvarig och v kårchef. Han har under alla år även varit ansvarig kontaktman till NTF. Vid senaste årsmötet utsågs han till sekreterare. 

KÅRNYHETER

2020-06-02 - Fak Halland
2020-04-12 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2020-01-19 - Fak Halland
2019-09-09 - Fak Halland
2019-06-17 - Fak Halland
2019-05-15 - Fak Halland
2019-05-06 - Fak Halland
HLR
2019-03-04 - Fak Halland
2018-09-03 - Fak Halland
Prenumerera på Kårnyheter