Fak Halland

Vi har det tråkiga att meddela, att våran mångårige Fak medlem och styrelseledamot Mark Andersson har gått bort 7 april.

Mark har varit Fak Halland troget sedan början på 80-talet. Mark har varit kurschef och biträdande instruktör. Som styrelsemedlem har han innehaft flera poster, så som revisor, utbildningsansvarig och v kårchef. Han har under alla år även varit ansvarig kontaktman till NTF. Vid senaste årsmötet utsågs han till sekreterare. 

KÅRNYHETER

2018-07-20 - Fak Halland
2018-07-20 - Fak Halland
2018-01-11 - Fak Halland
2017-10-10 - Fak Halland
2017-07-29 - Fak Halland
2017-05-17 - Fak Halland
2017-04-24 - Fak Halland
2016-12-10 - Fak Halland
Prenumerera på Kårnyheter

Fak Halland

c/o Carl-Göran Andersson
Marsavägen 8
432 78
Tvååker
Bankgiro: 
180-5142

Kontaktpersoner

RUNE
ÅSFALK
Kårchef
Telefon: 
0300-776 96
Mobil: 
070-696 48 49
fak.halland@gmail.com
HÅKAN
SVENSSON
Vice Kårchef
Telefon: 
035-15 75 04
Mobil: 
070-8383526
hakanherrhans@hotmail.com
CARL-GÖRAN
ANDERSSON
Kassör & webbmaster
Telefon: 
0340-40119
Mobil: 
070-554 80 05
carl-goran.fak.halland@tvaaker.se