FAK Hässleholm

Välkommen till FAK Hässleholm

Senaste nummret av FAK-L nytt

KÅRNYHETER

2018-06-18 - FAK Hässleholm
2018-06-12 - FAK Hässleholm
2018-03-04 - FAK Hässleholm
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Hässleholm

Kårchef - Rickard Blomdahl
Telefon: 
044-238 767
Mobil: 
070-82 38 767

Kontaktpersoner

Ove
Beckman
V.Kårchef/v. Ordf /Sekreterare
Mobil: 
070-8985428;
ove.beckman@hotmail.se
Rickard
Blomdahl
Ordf .Kårchef Webmaster
Mobil: 
070-8238767;
blomdahl@outlook.com