FAK Helsingborg

Kårens årsstämma genomfördes den 1april med ca 30 deltagare.

Klicka på rutan om kårstämman under kårnyheter till höger! Då dyker det upp bilder.

 

Kårstämman genomfördes mycket förtjäntsfullt under ledning av Vice Kårchef Dag Salbro.

KårC Håkan Holmgren var frånvarande pga sjukdom.

Dag Salbro avtackades med present och blommor och Rolf Hansson valdes enhälligt till Vice KårC.

Kjell Berggren valdes till hedersmedlem och fick ett fint inramat intyg på utnämningen samt blommor. Kjell har under många år bl.a. som revisor arbetat mycket förtjänstfullt för kårens bästa.

Kårstämman avslutades med en lättare måltid.

KÅRNYHETER

2022-03-02 - FAK Helsingborg
2022-01-14 - FAK Helsingborg
2020-09-18 - FAK Helsingborg
2020-04-02 - FAK Helsingborg
2020-03-28 - FAK Helsingborg
2020-03-28 - FAK Helsingborg
Prenumerera på Kårnyheter

FAK Helsingborg

Strandbadsvägen 19
252 29
Helsingborg

Kontaktpersoner

Håkan
Holmgren
Kårchef
Mobil: 
070-782 68 00
hakan.holmgren70@gmail.com
Dag
Salbro
Bitr. utbildningschef/ vice kårchef
Telefon: 
042-281008
Mobil: 
0709-160063
dag@salbro.se
Bente
Johansson
Sekreterare
Telefon: 
042-330537
Mobil: 
070-5293285
bente_christer_johansson@hotmail.com
Marja
Mattsson
Kassör
Telefon: 
042-26 33 42
Mobil: 
076-886 82 10
marja.mattsson@telia.com