Inventering av E-postadresser och mobilnummer!

Inventering av E-postadresser och mobilnummer!

Uppdatering av E-postadresser och telefon/mobilnummer!

Vi har gått över till ett nytt och säkrare program för vår medlemsmatrikel som heter Frida. Vi har uppmärksammat att en del E-postadresser är felaktiga, likaså telefon/mobilnummer. Vi saknar också E-postadresser på många medlemmar.

 

Ni som vet med er att ni inte har anmält eller gjort ändringanmälan av er E-postadress  samt telefon/mobilnummer ombedes att snarast göra detta. Anmälan sker till vår kassör Marja Mattsson på marja.mattsson@telia.com eller KårC Håkan Holmgren på helsingborg@fak.se

E-postadresser är viktigt för framtiden då vi troligtvis, på sikt, kommer att fasa ut brev med posten. Dels är det dyrt och dels är det arbetskrävande för våra funktionärer. Med E-post kan vi få ut snabbare och mer information till er medlemmar. Mycket viktigt nu när vi är med på den snabba uppbyggnaden av totalförsvaret. Dessutom kommer det olika meddelanden och information från FAK Rikskansli direkt hem till er via E-post. Fortfarande "studsar" några E-postmeddelanden tillbaka till Rikskansliet. Ni som har anmält E-postadress men inte fått några meddelanden ska omedelbart kontakta Kårc Håkan Holmgren via sms 070-782 68 00 eller E-post helsingborg@fak.se. så att vi kan rätta till ev. felaktigheter i adressen.