Den extra kårstämman i FAK Helsingborg är genomförd den 14 juni i Kårlokalen.

Den extra kårstämman i FAK Helsingborg är genomförd den 14 juni i Kårlokalen.

Vi har genomfört en extra kårstämma den 14 juni 2023 med anledning av frågan om bildandet av en enda kår benämnd FAK Skåne samt därmed ombilda vår Kår till en sektion i Skånekåren.

Kårstämman hölls i vår egen kårlokal på Strandbadsvägen 19 i Helsingborg.

 

Stämman leddes av Kårchefen Rolf Hansson och pennan sköttes av vår sekreterare Bente Johansson.  17 röstberättigade medlemmar slöt upp.

Punkten på dagordningen var om vi ska ingå i FAK Skåne och ombilda vår kår till en sektion.

Efter diverse diskussioner och förtydligande utföll den slutna röstningen med en mycket stor majoritet för ett anslutande till FAK Skåne och ombildande till en sektion i Helsingborg.

Kårchefen tackade samtliga närvarande för deras medverkan i kårstämman.

 

Efter stämman serverades en enklare förtäring och det var glada minor runt borden. Nästan som en skolavslutning inför sommarlovet.

 

 

KÅRNYHETER